ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Safleoedd agosaf WiFi

  • Llyfrgell Corwen , LL21 0DR

Creu straeon yn Eglwys Sant Tysilio

Mae hon yn her wych ar gyfer plant ac oedolion ill dau. Cymerwch olwg o gwmpas mynwent fach yr eglwys; mae’r cerrig beddau yn cynnig syniad inni o’r gorffennol ac o hanesion bywyd y rhai hynny sydd wedi’u claddu yma. Ond fe allen nhw ein sbarduno i ddychmygu straeon newydd hefyd, i’w hysgrifennu a’u hadrodd wrth ein gilydd, neu hyd yn oed eu postio ar Facebook!

Ceisiwch weld os gallwch chi feddwl am stori ynglŷn â rhai o’r bobl eraill sy’n gorffwys yma.

Rhag ofn y byddwch yn colli’r signal ar eich ffôn rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho PDF o’r gweithgaredd cyn i chi gychwyn. Neu os gallwch dderbyn negeseuon ebost ar eich ffôn symudol cliciwch uchod ac fe anfonwn PDF atoch.

Sut i gyrraedd yno

Cyfeiriad: 
LL21 9LL
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
I gael gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 0845 60 40 500.
Disgrifiad Lleoliad: 
Mae’r antur hon yn digwydd yn Eglwys Sant Tysilio, ger pentref Bryneglwys, oddi ar yr A5104. Mae’n braidd yn anodd dod o hyd i’r eglwys, felly os ydych chi’n teithio ar hyd yr A5104 o Gorwen, ar ôl rhyw 7 milltir fe welwch arwydd ar gyfer Bryneglwys. Ewch ar hyd y ffordd hon nes i chi ddod at dai gwyn a adeiladwyd yn ddiweddar. Fe welwch gae chwarae i blant ar y chwith; gallwch barcio wrth ymyl hwn. Os wnewch chi sefyll gyda’ch cefn at y cae chwarae ac edrych i’r chwith, fe welwch gip o giatiau haearn gyda bwa bach ar eu pen, mewn rhodfa fach rhwng dau dŷ. Mae’r eglwys ychydig ymlaen o’r rhain.
Man dechrau’r gweithgaredd: 
Mae’r gweithgaredd hwn i gyd yn digwydd yn iard yr eglwys, felly dechreuwch wrth sefyll y tu allan i brif fynedfa’r eglwys.

Beth fydd ei angen arnoch

Llyfr nodiadau a phen sgwennu, neu eich ffôn symudol er mwyn gwneud nodyn o bethau.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Faint o amser fydd y gweithgaredd yn gymryd?: 
Ni ddylai gymryd llawer iawn o amser i chi ddod o hyd i’r holl feddi rydan ni’n sôn amdanyn nhw (20 munud i hanner awr), ond mae’n bosib y byddwch chi eisiau treulio ychydig mwy o amser yn crwydro y tu mewn i’r eglwys.
Mae’r eglwys ar agor y mwyafrif o foreau ond mae’n cael ei chloi eto yn y prynhawn. Byddwch yn ymwybodol fod tir yr eglwys yn gallu bod braidd yn anwastad, a dydi o ddim pob tro’n addas ar gyfer bygis neu bramiau.
Llefydd i Fwyta ac Yfed: 

I gael manylion am lefydd i fwyta ac yfed yn yr ardal, ewch i www.corwenbusiness.com