ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Safleoedd agosaf WiFi

  • Llyfrgell Rhuthun, LL15 1DS

Crogwr yn Rhuthun

Fe fydd y gweithgaredd hwn yn mynd â chi ar daith ddifyr o amgylch rhai o’r safleoedd trosedd a chosb pwysicaf yn hanes y dref, cyn gorffen yng nghaffi Canolfan Grefft Rhuthun ar gyfer gêm o grogwr.

 

Rhag ofn y byddwch yn colli’r signal ar eich ffôn rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho PDF o’r gweithgaredd cyn i chi gychwyn. Neu os gallwch dderbyn negeseuon ebost ar eich ffôn symudol cliciwch uchod ac fe anfonwn PDF atoch.

Sut i gyrraedd yno

Cyfeiriad: 
LL15 1HN
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
I gael gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 0845 60 40 500.
Disgrifiad Lleoliad: 
Mae’r antur hon wedi’i lleoli yng nghanol dref Rhuthun, ac rydych yn dechrau y tu allan i Garchar Rhuthun ar Stryd Clwyd. Mae parcio ar gael mewn maes parcio talu a dangos hir-aros ar waelod Stryd Clwyd (mae arwyddion ar y ffordd). Mae yna fyrddau picnic a thoiledau yn y maes parcio hwn. Mae’r Carchar o fewn un munud o gerdded wrth i chi fynd i fyny’r allt o’r maes parcio. Mae dau le parcio anabl ar gael wrth y Carchar ei hun.
Man dechrau’r gweithgaredd: 
Dechreuwch y gweithgaredd y tu allan i giatiau llaw dde’r Carchar, gan edrych i mewn tuag at adeilad y Carchar.

Beth fydd ei angen arnoch

Pen sgwennu a phapur

Gwybodaeth ddefnyddiol

DrinksFoodParkingPicnicToilets
Faint o amser fydd y gweithgaredd yn gymryd?: 
Fe ddylai cerdded drwy Rhuthun gymryd 10 munud yn unig, ond eich dewis chi ydi faint o amser y byddwch chi eisiau chwarae crogwr ar y diwedd.
Mae hwn yn weithgaredd gwych i oedolion a phlant ei wneud gyda’i gilydd - er y gall oedolion roi cynnig arno fo ar eu pennau eu hunain hefyd, wrth gwrs! Mae mynediad Diwifr yng nghaffi Canolfan Grefft Rhuthun (lle mae’r gweithgaredd yn gorffen).
Oriau Agor: 
Mae Carchar Rhuthun yn 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, Clwyd LL15 1HP. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Carchar, ffoniwch 01824 708 281. Sylwch: mae’r Carchar ar gau ar ddydd Mawrth.
Mynediad: 
Codir tâl mynediad i’r Carchar. I gael y prisiau diweddaraf cysylltwch yn uniongyrchol â’r Carchar.
Cyngor da i chi: 
Mae mynediad Diwifr yng nghaffi Canolfan Grefft Rhuthun (lle mae’r gweithgaredd yn gorffen).