ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Safleoedd agosaf WiFi

  • Llyfrgell Dinbych , LL16 3NU

Collages o fyd natur wedi eu hysbrydoli gan Beatrix Potter

Beatrix Potter was truly inspired by the countryside around her. The animals, the plants and flowers, the hills and the streams, are all beautifully portrayed in her books, whether through gorgeous watercolours or simple yet descriptive sentences.

This activity brings together her love of nature with her great creativity and tells you how to make a wonderful nature collage of a flopsy bunny.

Rhag ofn y byddwch yn colli’r signal ar eich ffôn rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho PDF o’r gweithgaredd cyn i chi gychwyn. Neu os gallwch dderbyn negeseuon ebost ar eich ffôn symudol cliciwch uchod ac fe anfonwn PDF atoch.

Sut i gyrraedd yno

Cyfeiriad: 
LL16 4SU
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
I wybod beth yw’r dewisiadau o ran trafnidiaeth gyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.
Disgrifiad Lleoliad: 
Mae’r gweithgaredd hwn yn digwydd ar daith gerdded trwy’r coed ar gyrion Dinbych. Mae’r coetir oddi ar ffordd y B4501 allan o Ddinbych tuag at Nantglyn. Wrth ichi gychwyn allan o Ddinbych, ar ôl tua milltir fe ddewch at arwydd ar ochr y ffordd am Cae Dai – Amgueddfa 1950au Dinbych. Chwiliwch am le diogel i barcio ger yr arwydd.
Man dechrau’r gweithgaredd: 
I gychwyn ar y gweithgaredd, sefwch gan wynebu arwydd Cae Dai, ac wedyn cymerwch y llwybr i’r chwith, heibio i’r gamfa a dilynwch y llwybr drwy’r coetir.

Beth fydd ei angen arnoch

Esgidiau cerdded da – fe all fod yn fwdlyd! Bag i gasglu pethau ynddo. Digonedd o ddychymyg.

Gwybodaeth ddefnyddiol

ParkingPicnic
Faint o amser fydd y gweithgaredd yn gymryd?: 
Ni ddylai’r daith gerdded gymryd ond tua 20 munud i hanner awr. Fodd bynnag, efallai y bydd arnoch eisiau cymryd mwy o amser os ydych chi’n casglu deunyddiau ar gyfer eich collage natur!
Sylwch: yn ystod y daith hon byddwch yn croesi coetiroedd a chaeau ac yn cerdded ger afon felly byddwch yn ofalus. Mae’r llwybr yn serth iawn mewn mannau, ac mae nifer o risiau, felly efallai na fydd yn addas ar gyfer bygis a phramiau. Mae’r daith goetir yn ran o daith 2-3 awr sy’n mynd heibio Plas Gwaenynog, lle arhosodd Beatrix Potter pan ymwelodd â’r ardal. Ceir manylion am y daith, a map, yn y llyfryn Cerdded Cefn Gwlad Sir Ddinbych, sydd ar gael o’r ganolfan wybodaeth yn llyfrgell Dinbych neu gallwch ei lawrlwytho o’r ddolen isod. Os byddwch yn penderfynu cerdded at Blas Gwaenynog, cofiwch ei fod yn gartref preifat. Mae’r gerddi ar agor i’r cyhoedd, drwy apwyntiad yn unig, o fis Mehefin i fis Awst.
Oriau Agor: 
Cysylltwch â Gwaenynog yn ystod misoedd yr haf ar 01745 812066. Mae tâl mynediad o £3.
Llefydd i Fwyta ac Yfed: 

For places to eat and drink in the area, please visit www.visitdenbigh.co.uk