ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Safleoedd agosaf WiFi

  • Llyfrgell Dinbych , LL16 3NU

Cipolwg ar Orffennol Dinbych fel tref farchnad

Tasg benigamp i blant ac oedolion fel ei gilydd, ond bydd angen i chi gadw’ch pwyll er mwyn dod o hyd i bob un o’r naw llun sydd yn y cwis yma.  Maen nhw i gyd yn ymwneud â gorffennol Dinbych fel tref farchnad bwysig, lle tyrrai pobl i brynu a gwerthu pob dim bron iawn, o sosbenni a phadelli i ffrwythau a llysiau, yn ogystal â gwartheg, defaid a cheffylau.

Rhag ofn y byddwch yn colli’r signal ar eich ffôn rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho PDF o’r gweithgaredd cyn i chi gychwyn. Neu os gallwch dderbyn negeseuon ebost ar eich ffôn symudol cliciwch uchod ac fe anfonwn PDF atoch.

Sut i gyrraedd yno

Cyfeiriad: 
LL16 3NU
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
I gael manylion am opsiynau cludiant cyhoeddus, ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 0845 48 49 50.
Disgrifiad Lleoliad: 
Mae’r antur hon yn dechrau y tu allan i’r llyfrgell ar y Stryd Fawr yng nghanol tref Dinbych. Os ydych chi’n cyrraedd mewn car, ewch tuag at faes parcio Stryd y Dyffryn. Mae’r Stryd Fawr yn newid i Stryd y Dyffryn wrth ymyl y llyfrgell, felly ewch heibio i’r llyfrgell, i lawr y rhiw am tua 30m, ac fe welwch y maes parcio ar y dde. Maes parcio talu ac arddangos yw hwn ond mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly mae’n bosib y bydd rhaid i chi fynd ychydig ymhellach i lawr y rhiw lle mae mwy o leoedd parcio.
Man dechrau’r gweithgaredd: 
Dechreuwch drwy sefyll y tu allan i’r llyfrgell – os yw eich cefn tuag at brif fynedfa’r llyfrgell, yna rydych chi’n barod i fynd amdani!

Gwybodaeth ddefnyddiol

DrinksFoodInformationParkingToilets
Faint o amser fydd y gweithgaredd yn gymryd?: 
Mae’n dibynnu ar ba mor gyflym y byddwch chi’n dod o hyd i bob un o’r nodweddion! Ond gan y byddwch chi’n chwilio amdanyn nhw mewn ardal gymharol fechan, ni ddylai’r gweithgaredd hwn gymryd mwy na rhwng 20 munud a hanner awr i’w gwblhau.
Efallai yr hoffai rhieni ystyried rhoi gwobr i’r plant sy’n cwblhau’r llwybr ac yn dod o hyd i’r holl nodweddion!
Llefydd i Fwyta ac Yfed: 

I gael manylion am lefydd i fwyta ac yfed yn yr ardal, ewch i www.visitdenbigh.co.uk