ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Carchar Rhuthun

Mae ‘cyweirdy’, lle byddai crwydriaid a’r di-waith yn cael eu hanfon i weithio, wedi sefyll ar y safle ar waelod Stryd Clwyd er 1654. Dros y canrifoedd cafodd yr adeilad ei ymestyn a’i ailadeiladu wrth i’r farn ynghlych sut y dylid cadw carcharorion newid dros y blynyddoedd.

Yn 2002, ailagorodd y Carchar fel amgueddfa a heddiw gallwch ymweld â’r adeilad i weld pa fath o amodau y byddai dihirod a rapsgaliwns Sir Ddinbych wedi gorfod dygymod â nhw.

Lleolir y Carchar ar 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1HP

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/treftadaeth neu ffoniwch 01824 708 281