ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Amodau a Thelerau

Ymwadiad Atebolrwydd

Er gwaethaf pob ymdrech i sicrhau cywirdeb cynnwys gwefan Dinbych Ddigidol, mae manylion o bryd i’w gilydd yn rhwym o newid. Mae’r gwaith o adolygu a datblygu’r cynnwys hwnnw yng ngofal Adran Dwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych, rheolwr y wefan. Os oes unrhyw amheuaeth ynglŷn â chywirdeb y wefan, cysylltwch â ni.

Mae adran dwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud pob ymdrech i wirio’r ffeiliau sydd i’w lawrlwytho o’r wefan. Fodd bynnag, dydi’r Cyngor ddim yn atebol nac yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a achoswyd gan ddeunydd wedi ei lawrlwytho. Rydym yn argymell bod pawb sy’n lawrlwytho deunyddiau o’r wefan yn ail-wirio’r deunydd hwnnw gyda’i feddalwedd wrth-firws ei hun.  

Gwefannau Allanol

Mae’r wefan yn cynnwys dolenni cyswllt â nifer o wefannau allanol. Dydi Adran Dwristiaeth Cyngor Sir Ddinbych ddim yn gyfrifol, ar unrhyw gyfrif, am gynnwys y gwefannau hynny.