ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Rydw i'n hoffi… Bod yn greadigol

Gweithgareddau - Cliciwch ar ddewis isod i gael mwy o wybodaeth

Ffotograffiaeth yng Nghapel y Rug

Tynnwch luniau o’r capel Cymreig prydferth hwn

Crogwr yn Rhuthun

Darganfod gorffennol arswydus Rhuthun a rhoi cynnig ar gêm y crogwr!

Braslunio yr hen Ddinbych

Braslunio adeiladau gwych Dinbych

Braslunio natur fel Beatrix Potter

Braslunio’r byd natur a ysbrydolodd Potter

Braslunio cofeb Glyndŵr

Braslunio arwr Cymreig a darganfod y chwedloniaeth

Tynnu lluniau o gamlas Llangollen

Tynnu lluniau camlas gyfareddol Llangollen

Tynnu lluniau adeiladau o orffennol dramatig Rhuthun

Darganfod gorffennol pensaernïol Rhuthun drwy gyfrwng ffotograffiaeth

Collages o fyd natur wedi eu hysbrydoli gan Beatrix Potter

Creu collage o gwningod Potter GWEITHGAREDD I BLANT

Golygfeydd a synau