ANTURIAETHAU DIGIDOL SIR DDINBYCH

Languages

Lawrlwytho antur yfory

Rydw i'n hoffi… Ymweld â hen adeiladau

Gweithgareddau - Cliciwch ar ddewis isod i gael mwy o wybodaeth

Ffotograffiaeth yng Nghapel y Rug

Tynnwch luniau o’r capel Cymreig prydferth hwn

Tynnu lluniau adeiladau o orffennol dramatig Rhuthun

Darganfod gorffennol pensaernïol Rhuthun drwy gyfrwng ffotograffiaeth

Braslunio yr hen Ddinbych

Braslunio adeiladau gwych Dinbych

Bryneglwys church, springtime

Creu straeon yn Eglwys Sant Tysilio

Dewch i gael eich ysbrydoli yn yr eglwys garreg hardd

Crogwr yn Rhuthun

Darganfod gorffennol arswydus Rhuthun a rhoi cynnig ar gêm y crogwr!

Peidiwch anghofio am

Sant Mael a San Sulien

Eglwys brydferth yng Nghymru

Bryngaer Caer Drewyn

Darganfod bryngaer garreg o’r oes haearn

Plas Newydd

Cartref eiconig Ladis Llangollen

Nant Clwyd y Dre

Darganfod un o adeiladau hynaf Cymru

Carchar Rhuthun

Archwiliwch Garchar Rhuthun

Muriau Castell Dinbych

Datglowch y giatiau i ddarganfod y muriau ...

Castell Dinbych

Darganfod caer Dinbych

Castell Bodelwyddan

Darganfod castell trawiadol a pharcdir